Michal Ondra

Ing. Bc. Michal Ondra, MBA

"V aktivní politice chci být proto, aby moji potomci, mohli žít v zemi, která není zdevastovaná, a tím myslím nejen krajinu, ale i ekonomiku."

Video o mně k volbám do zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2020

Michal Ondra

Kdože to jsem?

Narodil jsem se do rodiny policisty a zdravotní sestry, jako první dítě ze dvou, bez šesti dní, 8 let před vznikem samostatné České republiky. Moje sestra, Kateřina, se narodila o 4 roky později.
Již na střední škole, Obchodní akademii v Bučovicích, jsem byl členem studentské rady, a řekl bych, že jsem se už v té době zajímal o politiku.
Během studií na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné jsem byl zvolen do Akademického senátu, kde jsem reprezentoval hlas studentů. Byla to velmi důležitá „politická“ zkušenost a jsem rád, že jsem od svých spolužáků dostal tuto důvěru. Také jsem zde měl možnost dva roky vyučovat ekonomické předměty a na tyto roky nikdy nezapomenu.
Následně jsem 7 let pracoval v cestovním ruchu, kde jsem se staral o chod cestovní kanceláře, implementaci informačních systémů pro cestovní kanceláře a také marketingové aktivity.
Poté jsem se podílel na několika projektech, například vzdělávací agentuře, informačním portálu pro město Hranice nebo třeba Asociaci profesionálních chův.
V současné chvíli jsem ředitelem oblíbeného portálu iHranice.cz, přednáším na Slezské univerzitě v Karviné, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné na katedrách Cestovního ruchu a Maketingu, organizuji klubu pro lokální firmy a podnikatele z Olomouckého kraje a podílím se na dalších menších projektech.
V roce 2017 jsem začal více přemýšlet nad tím, že bych byl rád u toho, když se rozhoduje o našich životech na politické úrovni a po pečlivém zvažování jsem se rozhodl stát registrovaným příznivcem hnutí Starostové a nezávislí. Proč jsem si vybral zrovna STAN? Protože je to politické uskupení, které vnímám, že s sebou nenese nějaká zatížení z minulosti, dále jej vnímám jakožto středovou stranu. A především jeho členská základna se opírá o lidi, kteří chtějí pro tuto zemi něco dělat, o lidi, kteří přichází z obcí, nikoli o marketingové tváře, které by jí zajistily dodatečné hlasy, ale již je nezajímá skutečná práce pro tento stát!
Jinak se zajímám o osobní rozvoj, timemanagement, svobodné podnikání, ekonomiku, marketing, management, bankovní a finanční služby. Rád si zaplavu, podniknu nějakou tu turistiku a cykloturistiku, i když už ne tak jako dřív. Stále rád fotím a nedám dopustit na etiketu a společenské chování.
Co nabízím? Jednoznačně svůj elán a zapálení pro věc, tedy i svůj čas, který jsem schopný a ochotný dát České republice. Dále své vědomosti v oblasti ekonomiky, cestovního ruchu a znalost podnikatelského prostředí.

Co budu dělat?

• Podporovat rodiny
• Podporovat lokální producenty a zaměstnavatele
• Rozumně chránit naše životní prostředí

Podpora rodin a dětí

Chci jasný koncepční plán rodinné politiky Olomouckého kraje

Někdy se mě lidi ptají: "A ty máš děti?" a já odpovídám: "Ne, zatím nemám." Podle mě je rodina tvořena dvěma lidmi, kteří se navzájem milují. Každá rodina někde začíná a potomci mohou být dalším krokem, růstem rodiny. Moc dobře vím, že založit rodinu v dnešní době není vůbec jednoduché. Proto musíme těmto mladým lidem pomoci se startem jejich samostatného života. Je to investice do budoucnosti nás všech, naší země.

Rodinná politka

Podpora lokálních zaměstnavatelů a producentů

Musíme podporovat tyto lidi, protože pro ně místo, kde žijí, znamená závazek.

Lokální producenti a zaměstnavatelé v posledních pár letech zažívají zvláštní časy. Znám několik lidí, kteří byli ve svých oborech úspěšní, ale rozhodli se své malé obchůdky, kavárničky, dílny a nebo kanceláře zavřít, protože administrativní zátěž ze strany státu přerostla pro ně únosnou míru. Podpora či pomoc nemusí znamenat rozdávání peněz, tady bude stačit, když pro začátek nebudeme administrativní zátěž navyšovat a hned po tom tuto zátěž začít snižovat.

Podpora lokálních zaměstnavatelů

Rozumný postoj k životnímu prostředí

Chci, aby naši potomci měli možnost žít v krásné zemi

Ochrana životního prostředí je důležitá, ale je nutné k ní přistupovat s rozumem. Musíme zachovat naši zemi v dobré kondici, ale na druhou stranu nesmí kvůli tomu neúměrně trpět současná generace. Je rozdíl mezi tím, kdy například omezíme používání plastů nebo tím, když zablokujeme výstavbu části dálnice, která zásadně zkvalitní život tisícům lidí. Například ničení plevelu na veřejných místech pomocí Roundupu je naprosto zbytečné a má ekologičtější alternativy. A takových příkladů bychom našli mnoho. Stačí zapojit obyčejný selský rozum!

Životní prostředí